logo_simplay-removebg

Privacy verklaring 

 1. Algemeen

In het kader van de bescherming van je persoonlijke gegevens doet Simplay er alles aan om ervoor te zorgen dat je gegevens met de grootst mogelijke zorg worden verwerkt en beschermd. Hiertoe volgt Simplay de regels van de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Deze privacy verklaring is van toepassing op de gegevens die verwerkt worden door Simplay. 

Contactgegevens:
https://www.simplay.be
Boksheide 14
9255 Buggenhout
info@simplay.be

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Het platform/website/applicatie… www.simplay.be is een initiatief van:

Simplay
Boksheide 14
9255 Buggenhout
België
Btw-nummer: BE 0543800212
E-mail: info@simplay.be
Telefoon: 0473/24.11.17

 1. Doeleinden van gegevensverwerking, wettelijke grondslagen en legitieme belangen verzorgd door Simplay

3.1. Onze website bezoeken
3.2. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
3.3. Online aanwezigheid en website-optimalisatie
3.4. Klanten account
3.5. Social Login via Facebook, Instagram, Twitter of Google
3.6. YouTube
3.7. Contact per Email
3.8. Blog

 1. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Simplay verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens. 
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van Simplay worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van Simplay bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.
De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Simplay en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of incorrect zijn, behoudt Simplay zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. 
De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Simplay.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Simplay heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 1. Wij gebruiken ook cookies!

Simplay gebruikt alleen technische en functionele cookies. Simplay maakt ook gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Simplay en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@simplay.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart, dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Simplay wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder ter bescherming van persoonsgegevens in België.

7.  Beveiligen van je persoonsgegevens

Simplay zorgt voor een goede beveiliging van je persoonsgegevens.

Simplay neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@simplay.be.

 1. Wijzigingen in de privacy verklaring

Deze privacy verklaring is opgemaakt op 25/5/2018.

Simplay is gerechtigd om de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging in de privacy verklaring op de website is daarvoor afdoende.

 1. Contact

Je kan met je vragen over deze privacy verklaring terecht bij Simplay via info@simplay.be.

Scroll naar boven